Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ và được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam.
Trường cao đẳng công thương tphcm

Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lý mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường.

Để có năng lực độc lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ Cao đẳng kỹ thuật bảo đảm chất lượng, Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch chương trình đào tạo. Ngày 27 tháng 12 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II (theo quyết định số 5945/QĐ-BGD&ĐT-TCCB) trên cơ sở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức. Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Mục tiêu của trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nghiên cứu khoa học chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2009, trường chính thức đổi tên thành Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở vật chất của trường trong năm 2005 gồm có 34 phòng học lý thuyết chiếm diện tích 2.928 mét vuông, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện gồm 20 phòng với diện tích 3.518 mét vuông, diện tích nơi làm việc của khoa trường là 1082 mét vuông. Khu Ký túc xá với tổng diện tích 3.144m2. Định hướng phát triển đến năm 2010: Số phòng học lý thuyết là 160 phòng, chiếm diện tích 11.000m2; số phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện lên đến 54 phòng chiếm diện tích 13.000m2, diện tích nơi làm việc của khoa là 1.850m2. Khu ký túc xá với diện tích 10.000m2

Là một trường trung học chuyên nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố mà công nghiệp hàng tiêu dùng phát triển vào loại bậc nhất của đất nước – trong hơn 30 năm qua, trường đã tham gia đào tạo cho ngành kỹ thuật viên trung học và công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3. Tuy nhiên với đòi hỏi của công nghệ sản xuất ngày một hiện đại, một bộ phận ngày càng đông công nhân kỹ thuật và kỹ thuật viên phải được nâng lên đào tạo ở các trình độ cao hơn trung học. Do đó, từ năm 1994 trở lại đây, được Bộ Công nghiệp giao nhiệm vụ, trường đã liên kết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Hà Nội đào tạo mỗi năm một lớp cao đẳng kỹ thuật ngành Dệt-May.

Trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, từ một trường Trung học học chuyên nghiệp chỉ đào tạo chủ yếu cho ngành công nghiệp nhẹ, trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển trở thành trường đa ngành về kỹ thuật và nghiệp vụ. Từ một hệ trung học, trường đã phát triển đào tạo đa hệ: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và kinh tế, Trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Trường đào tạo từ trình độ công nhân kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng kinh tế, kỹ thuật. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; bảo vệ và ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Trường có quan hệ hợp tác quốc tế, thiết lập và phối hợp triển khai các dự án hợp tác.

Với phương châm “không ngừng phát triển và sáng tạo” để tạo sự đột phá trong ngành, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương nghị quyết của Đảng để đưa nhà trường phát triển vững chắc, toàn diện. Đảng ủy nhà trường đã có những chủ trương chỉ đạo đúng đắn kịp thời theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu đạt được:
- Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hồ chí Minh, Bộ Công nghiệp tặng cho trường liên tục các năm 1987, 1989, 1990.
- Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ năm học 1991-1992.
- Bằng khen của Bộ Công nghiệp trao tặng liên tục từ năm 1977 đến nay.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 1991-1992.
- Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1992, Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 1997 và Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2001

Tầm nhìn, mục tiêu:
Trở thành trường Đại học có thương hiệu trong nước và khu vực, một địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giới thiệu Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ và được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam.
Trường cao đẳng công thương tphcm

Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lý mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường.

Để có năng lực độc lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ Cao đẳng kỹ thuật bảo đảm chất lượng, Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch chương trình đào tạo. Ngày 27 tháng 12 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II (theo quyết định số 5945/QĐ-BGD&ĐT-TCCB) trên cơ sở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức. Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Mục tiêu của trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nghiên cứu khoa học chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2009, trường chính thức đổi tên thành Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở vật chất của trường trong năm 2005 gồm có 34 phòng học lý thuyết chiếm diện tích 2.928 mét vuông, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện gồm 20 phòng với diện tích 3.518 mét vuông, diện tích nơi làm việc của khoa trường là 1082 mét vuông. Khu Ký túc xá với tổng diện tích 3.144m2. Định hướng phát triển đến năm 2010: Số phòng học lý thuyết là 160 phòng, chiếm diện tích 11.000m2; số phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện lên đến 54 phòng chiếm diện tích 13.000m2, diện tích nơi làm việc của khoa là 1.850m2. Khu ký túc xá với diện tích 10.000m2

Là một trường trung học chuyên nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố mà công nghiệp hàng tiêu dùng phát triển vào loại bậc nhất của đất nước – trong hơn 30 năm qua, trường đã tham gia đào tạo cho ngành kỹ thuật viên trung học và công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3. Tuy nhiên với đòi hỏi của công nghệ sản xuất ngày một hiện đại, một bộ phận ngày càng đông công nhân kỹ thuật và kỹ thuật viên phải được nâng lên đào tạo ở các trình độ cao hơn trung học. Do đó, từ năm 1994 trở lại đây, được Bộ Công nghiệp giao nhiệm vụ, trường đã liên kết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Hà Nội đào tạo mỗi năm một lớp cao đẳng kỹ thuật ngành Dệt-May.

Trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, từ một trường Trung học học chuyên nghiệp chỉ đào tạo chủ yếu cho ngành công nghiệp nhẹ, trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển trở thành trường đa ngành về kỹ thuật và nghiệp vụ. Từ một hệ trung học, trường đã phát triển đào tạo đa hệ: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và kinh tế, Trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Trường đào tạo từ trình độ công nhân kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng kinh tế, kỹ thuật. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; bảo vệ và ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Trường có quan hệ hợp tác quốc tế, thiết lập và phối hợp triển khai các dự án hợp tác.

Với phương châm “không ngừng phát triển và sáng tạo” để tạo sự đột phá trong ngành, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương nghị quyết của Đảng để đưa nhà trường phát triển vững chắc, toàn diện. Đảng ủy nhà trường đã có những chủ trương chỉ đạo đúng đắn kịp thời theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu đạt được:
- Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hồ chí Minh, Bộ Công nghiệp tặng cho trường liên tục các năm 1987, 1989, 1990.
- Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ năm học 1991-1992.
- Bằng khen của Bộ Công nghiệp trao tặng liên tục từ năm 1977 đến nay.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 1991-1992.
- Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1992, Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 1997 và Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2001

Tầm nhìn, mục tiêu:
Trở thành trường Đại học có thương hiệu trong nước và khu vực, một địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đọc thêm..

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 37312370. Website : www.teiuns.edu.vn

Điểm chuẩn Cao đẳng Công thương TPHCM năm 2013:

Mã trường: CES
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1C540202Công nghệ sợi, dệtA,A112Điểm chuẩn dự kiến
2C540204Công nghệ mayA,A112Điểm chuẩn dự kiến
3C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA,A112Điểm chuẩn dự kiến
4C510202Công nghệ chế tạo máyA,A112Điểm chuẩn dự kiến
5C510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tửA,A113Điểm chuẩn dự kiến
6C510205Công nghệ kĩ thuật ô tôA,A113Điểm chuẩn dự kiến
7C510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tửA,A113Điểm chuẩn dự kiến
8C510303Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoáA,A113Điểm chuẩn dự kiến
9C510206Công nghệ kĩ thuật nhiệtA,A113Điểm chuẩn dự kiến
10C340301Kế toánA,D116Điểm chuẩn dự kiến
11C340101Quản trị kinh doanhA,D116Điểm chuẩn dự kiến
12C340201Tài chính - Ngân hàngA,D116Điểm chuẩn dự kiến

Điểm chuẩn cao đẳng Công thương 2012

Trường CĐ Công thương (TP.HCM) công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2, gồm:
NgànhKhốiĐiểm chuẩn NV1Chỉ tiêu NV2
Công nghệ sợi, dệtA, A11040
Công nghệ da giàyA, A11040
Công nghệ giấy và bột giấyA1040
Công nghệ kỹ thuật hóa họcA1030
Công nghệ may – TKTTA, A11230
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA, A1120
Công nghệ chế tạo máyA, A11250
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tửA, A11230
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh)A, A11230
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaA, A11330
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA, A11330
Công nghệ kỹ thuật ô tôA, A11330
Công nghệ thông tinA, A11330
Quản trị kinh doanhA, D11750
Kế toánA, D11730
Tài chính ngân hàngA, D11730
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ trong ký túc xá : 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2014: 1000 chỗ.
- Học phí theo quy định của Nhà nước.
- Email: phongdaotao.ces@gmail.com ; phongdaotao.ces@moet.edu.vn

Trường Cao đẳng Công Thương công bố điểm chuẩn năm 2013

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh;
ĐT: (08) 37312370. Website : www.teiuns.edu.vn

Điểm chuẩn Cao đẳng Công thương TPHCM năm 2013:

Mã trường: CES
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1C540202Công nghệ sợi, dệtA,A112Điểm chuẩn dự kiến
2C540204Công nghệ mayA,A112Điểm chuẩn dự kiến
3C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA,A112Điểm chuẩn dự kiến
4C510202Công nghệ chế tạo máyA,A112Điểm chuẩn dự kiến
5C510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tửA,A113Điểm chuẩn dự kiến
6C510205Công nghệ kĩ thuật ô tôA,A113Điểm chuẩn dự kiến
7C510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tửA,A113Điểm chuẩn dự kiến
8C510303Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoáA,A113Điểm chuẩn dự kiến
9C510206Công nghệ kĩ thuật nhiệtA,A113Điểm chuẩn dự kiến
10C340301Kế toánA,D116Điểm chuẩn dự kiến
11C340101Quản trị kinh doanhA,D116Điểm chuẩn dự kiến
12C340201Tài chính - Ngân hàngA,D116Điểm chuẩn dự kiến

Điểm chuẩn cao đẳng Công thương 2012

Trường CĐ Công thương (TP.HCM) công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2, gồm:
NgànhKhốiĐiểm chuẩn NV1Chỉ tiêu NV2
Công nghệ sợi, dệtA, A11040
Công nghệ da giàyA, A11040
Công nghệ giấy và bột giấyA1040
Công nghệ kỹ thuật hóa họcA1030
Công nghệ may – TKTTA, A11230
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA, A1120
Công nghệ chế tạo máyA, A11250
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tửA, A11230
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh)A, A11230
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaA, A11330
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA, A11330
Công nghệ kỹ thuật ô tôA, A11330
Công nghệ thông tinA, A11330
Quản trị kinh doanhA, D11750
Kế toánA, D11730
Tài chính ngân hàngA, D11730
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ trong ký túc xá : 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2014: 1000 chỗ.
- Học phí theo quy định của Nhà nước.
- Email: phongdaotao.ces@gmail.com ; phongdaotao.ces@moet.edu.vn
Đọc thêm..
Trường cao đẳng công thương tphcm tuyển sinh 2014

Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; 
ĐT: (08) 37312370. Website : www.teiuns.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
KÝ HIỆU TRƯỜNG: CES  - TỔNG CHỈ TIÊU: 4.300

Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng:


4.300
Công nghệ sợi, dệt
C540202
A, A1
100
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C510201
A, A1
200
Công nghệ chế tạo máy
C510202
A, A1
250
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510301
A, A1
350
Công nghệ da giày
C540206
A, A1
200
Công nghệ giấy và bột giấy
C540302
A
100
Công nghệ kĩ thuật hóa học
C510401
A
250
Kế toán
C340301
A, D1
350
Công nghệ thông tin
C480201
A, A1
200
Quản trị kinh doanh
C340101
A, D1
350
Công nghệ may
C540204
A, A1
300
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
C510203
A, A1
200
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
C510303
A, A1
200
Công nghệ kĩ thuật ô tô
C510205
A, A1
300
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
C510206
A, A1
200
Tài chính - Ngân hàng
C340201
A, D1
250
Công nghệ thực phẩm
C540102
A
200
Truyền thông và mạng máy tính
C480102
A, A1
150
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510302
A, A1
150

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ trong ký túc xá : 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2014: 1000 chỗ.
- Học phí theo quy định của Nhà nước.
- Email: phongdaotao.ces@gmail.com ; phongdaotao.ces@moet.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 | www.teiuns.edu.vn

Trường cao đẳng công thương tphcm tuyển sinh 2014

Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; 
ĐT: (08) 37312370. Website : www.teiuns.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
KÝ HIỆU TRƯỜNG: CES  - TỔNG CHỈ TIÊU: 4.300

Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng:


4.300
Công nghệ sợi, dệt
C540202
A, A1
100
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C510201
A, A1
200
Công nghệ chế tạo máy
C510202
A, A1
250
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510301
A, A1
350
Công nghệ da giày
C540206
A, A1
200
Công nghệ giấy và bột giấy
C540302
A
100
Công nghệ kĩ thuật hóa học
C510401
A
250
Kế toán
C340301
A, D1
350
Công nghệ thông tin
C480201
A, A1
200
Quản trị kinh doanh
C340101
A, D1
350
Công nghệ may
C540204
A, A1
300
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
C510203
A, A1
200
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
C510303
A, A1
200
Công nghệ kĩ thuật ô tô
C510205
A, A1
300
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
C510206
A, A1
200
Tài chính - Ngân hàng
C340201
A, D1
250
Công nghệ thực phẩm
C540102
A
200
Truyền thông và mạng máy tính
C480102
A, A1
150
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510302
A, A1
150

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ trong ký túc xá : 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2014: 1000 chỗ.
- Học phí theo quy định của Nhà nước.
- Email: phongdaotao.ces@gmail.com ; phongdaotao.ces@moet.edu.vn
Đọc thêm..
Trường cao đẳng công thương tphcm qua các giai đoạn phát triển

Trường cao đẳng công thương tphcm qua các giai đoạn phát triển:

 GIAI ĐOẠN 1: từ 20/10/1976 đến 30/07/1991


Giai đoạn này Trường mang tên Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc:

 • Trung cấp chuyên nghiệp
 • Kỹ thuật viên
 • Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ.

GIAI ĐOẠN 2: từ 30/07/1991 đến 27/12/2000


Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

 • Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và Công nhân kỹ thuật
 • Đào tạo bậc Cao đẳng chính quy (liên kết).

GIAI ĐOẠN 3: từ 27/12/2000 đến 20/01/2009


Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

 • Đào tạo trình độ Cao đẳng, chính quy và tại chức
 • Đào tạo trung cấp nghề
 • Đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, Công nghệ dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
 • Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

GIAI ĐOẠN 4: từ 20/01/2009 đến nay


Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trường cao đẳng công thương tphcm qua các giai đoạn phát triển

Trường cao đẳng công thương tphcm qua các giai đoạn phát triển:

 GIAI ĐOẠN 1: từ 20/10/1976 đến 30/07/1991


Giai đoạn này Trường mang tên Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc:

 • Trung cấp chuyên nghiệp
 • Kỹ thuật viên
 • Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc Bộ Công Nghiệp Nhẹ.

GIAI ĐOẠN 2: từ 30/07/1991 đến 27/12/2000


Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

 • Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và Công nhân kỹ thuật
 • Đào tạo bậc Cao đẳng chính quy (liên kết).

GIAI ĐOẠN 3: từ 27/12/2000 đến 20/01/2009


Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc Bộ Công Nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau:

 • Đào tạo trình độ Cao đẳng, chính quy và tại chức
 • Đào tạo trung cấp nghề
 • Đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, Công nghệ dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
 • Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

GIAI ĐOẠN 4: từ 20/01/2009 đến nay


Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc thêm..
Trường cao đẳng công thương tphcm

TỔNG QUAN

-         Trường hiện có 2 cơ sở và 1 khu Ký túc xá.

+        Cơ sở 1: Số 20, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM.

+       Cơ sở 2: Bình Thuận

-         Khu Ký túc xá: gần trường, sức chứa 2000 sinh viên nội trú.

-         Tổng diện tích đất: 20ha.

-         Trường có 10 Khoa.NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

-         Được Chủ Tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất (năm 2001), Huân chương lao động hạng nhì (năm 1997), Huân chương lao động hạng ba (năm 1992) và Huân chương độc lập hạng ba (năm 2006);

-         Sinh viên của Trường đã đạt được Giải ba và Giải Robot tự động tốt nhất cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2008.

-         Sinh viên học tại trường rất tích cực nghiên cứu và học hỏi trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đó là niềm tự hào của trường.

-         Trường đã liên kết đào tạo và hợp tác với các công ty, tổ chức trong và ngoài nước: Được công nhận là cơ sở đào tạo của tổ chức đào tạo nghề quốc tế City and Guilds; Được Tập đoàn dệt Texhong (Trung Quốc) đưa sinh viên của Trường sang Trung Quốc thực tập và làm việc; Hợp tác đào tạo với trường Cao đẳng Swansea (Anh).

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường cao đẳng công thương tphcm

TỔNG QUAN

-         Trường hiện có 2 cơ sở và 1 khu Ký túc xá.

+        Cơ sở 1: Số 20, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM.

+       Cơ sở 2: Bình Thuận

-         Khu Ký túc xá: gần trường, sức chứa 2000 sinh viên nội trú.

-         Tổng diện tích đất: 20ha.

-         Trường có 10 Khoa.NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

-         Được Chủ Tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất (năm 2001), Huân chương lao động hạng nhì (năm 1997), Huân chương lao động hạng ba (năm 1992) và Huân chương độc lập hạng ba (năm 2006);

-         Sinh viên của Trường đã đạt được Giải ba và Giải Robot tự động tốt nhất cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2008.

-         Sinh viên học tại trường rất tích cực nghiên cứu và học hỏi trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đó là niềm tự hào của trường.

-         Trường đã liên kết đào tạo và hợp tác với các công ty, tổ chức trong và ngoài nước: Được công nhận là cơ sở đào tạo của tổ chức đào tạo nghề quốc tế City and Guilds; Được Tập đoàn dệt Texhong (Trung Quốc) đưa sinh viên của Trường sang Trung Quốc thực tập và làm việc; Hợp tác đào tạo với trường Cao đẳng Swansea (Anh).
Đọc thêm..